top of page

חוג לגו ומדע Icube

התכנית הבסיסית בחוגי הלגו של בריקידע.

התכנית מותאמת לתלמידי כיתות א'-ב' המחפשים לדעת ולהבין כיצד מכונות פועלות ואוהבים לחקור ולנסות. 

בתכנית זו נלמד עקרונות בסיסיים בפיזיקה, מכניקה ומדעים ובאמצעות בנייה בלגו הנדסי (lego technic) נבנה דגמים הממחישים את הנלמד.

הבנייה בלגו בתכנית זו הינה ברמת קושי קלה - בינונית ומותאמת לכל תלמיד באופן אישי. 

השיעורים מועברים בצורה חווייתית ומעשירה, חלקו הראשון של השיעור מועבר לילדים בדרך של למידה משמעותית, שאלות ותשובות, חקר והסקת מסקנות.

התכנים מועברים בשפה פשוטה, נעימה והומוריסטית.

לאחר מכן יקבל כל תלמיד ערכת לגו הנדסי ייעודית שעוצבה ותוכננה ע"י בריקידע למטרה זו, ויבנה את דגם לגו מקורי עם הוראות בנייה.

בסיום הבנייה יוכלו הילדים לשפר את הדגם שבנו ובכך לפתח את החשיבה והיצירתיות.

מעונינים לשמוע עוד? צרו קשר.

bottom of page