top of page

חוג לגו לגני ילדים - פלייגו

!בקרוב

תכנית הפלייגו, בחוג הלגו של בריקידע, מותאמת לילדי גן חובה ונבנתה בשיתוף פעולה פדגוגי עם גננת מוסמכת.

בתכנית ניתן דגש על פיתוח המוטוריקה העדינה, קשר עין יד והתאמת מידע.

הנושאים הנלמדים בתכנית דרך חווית המשחק, מהווים תכנית משלימה לתכנית הלימודים הנלמדת בגן בשגרה. בין יתר הנושאים ניתן למצוא נושאי לימוד כגון: מספרים, צבעים, סדרות חשבוניות פשוטות, ערבולי צבעים, סדר אותיות אלפביתי, עונות השנה, חגים וכו'.

התכנית מתקיימת במסגרת חוג דו שבועי בגני הילדים ומתואמת מול הסגל הפדגוגי של הגן כך שהתוכן המועבר בחוג (מעבר לבנייה בלגו) יתאים ויהיה רלוונטי לתוכנית הלימודים השבועית או החודשית.

מעונינים לשמוע עוד? צרו קשר

bottom of page