top of page

תל"ן לגו ומדע

תלן לגו ומדע2.png

את תכניות הלימודים של בריקידע, ניתן לקיים גם במסגרת תל"ן. 

התכנית בנויה כך שהתכנים בנויים רבדים רבדים, ומותאמת לתכנית הלימודים במדעים של משרד החינוך.

הבנייה בלגו בתכנית זו הינה ברמת קושי הולכת ועולה, כך שבתחילת השנה הדגמים בסיסיים ובסוף השנה מתקדמים ומורכבים.

התכנית נמצאת במערכת גפ"ן של משרד החינוך 

תכנית 3070 | למעבר לאתר משה"ח לחץ כאן

מעונינים לשמוע עוד? צרו קשר.

bottom of page